Vertrouwenspersoon

Voor wie zijn de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen zijn er voor alle leden van Scouting Stratum, zowel de jeugdleden als alle volwassenen die lid zijn van de groep. En natuurlijk voor alle ouders / verzorgers van jeugdleden van de groep.

Wanneer ga je naar een van de vertrouwenspersonen?

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag en je daarover in vertrouwen wil praten. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld discriminatie, machtsmisbruik, pesten, agressie of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersonen kunnen je helpen als je met dit soort gedrag geconfronteerd wordt bij scouting of bij situaties die te maken hebben met scouting.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersonen zijn personen die onze scoutinggroep goed kennen, maar niet direct betrokken zijn bij het bestuur of een speltak. De vertrouwenspersoon kan (jeugd)leden, ouders en stafleden helpen en begeleiden bij ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon luistert naar je, steunt je en denkt met je mee over een oplossing. De oplossing kan worden gezocht in de informele sfeer, maar kan ook een formeel karakter hebben als dat nodig is. In sommige situaties kan je worden doorverwezen.

Vertrouwen en zorgvuldigheid!

Zoals de naam al suggereert, behandelt de vertrouwenspersoon in principe[1] alle informatie vertrouwelijk. Dit houdt in dat hij/zij in principe met niemand praat over jullie gesprek, tenzij jij daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Contact

Contact opnemen met ons kan per e-mail via:  . Indien je liever direct met een van ons contact opneemt kan dat ook:

 • Nicolien:
 • Marco: // 06 24585594 (Tel / WhatsApp)

Meld in alle gevallen je naam en email adres of telnr, dan neemt een van ons contact met je op.


[1] Er zijn situaties waarin geen geheimhouding beloofd kan worden, te denken valt hierbij aan (vermoedelijke) onveilige situaties zoals bijvoorbeeld (kinder)mishandeling. In dat geval zal wel altijd besproken worden met de melder welke stappen er genomen zullen worden en wordt er ook dan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig gehandeld!

 • Nicolien
  Vertrouwenspersoon
  Hoi! Ik ben Nicolien, ben sinds 1990 lid van Scouting Stratum (destijds De Vlammende Vonk), eerst als jeugdlid, later als (bege)leiding bij diverse speltakken. Nu ben ik alweer een heel aantal jaren vertrouwenspersoon van de groep. Daarnaast ben ik bij Scouting Nederland trainer bij het team Gilwell, waarmee ik trainingen geef gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 • Marco
  Vertrouwenspersoon
  Hallo! Ik ben Marco Jonkers, geboren in 1975 en vader van Stijn (Rowans), Luuk (Welpen Roode Vlam) en Tim (niet op scouting). Getrouwd met Jacomien en sinds meer dan 20 jaar woonachtig in Eindhoven altijd in Stratum. Mijn scouting ervaring gaat terug naar 1984, het eerste zomerkamp met de welpen naar Wiltz. Vervolgens 10 jaar jeugdlid en daarna een kleine 10 jaar staf geweest bij scouting AZG in Waalwijk.