Voorzitter
Voorzitter
Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Stratum. Als voorzitter bezit je de kunst om alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.

Wat doet de voorzitter:
- Algemene aansturing van onze groep
- Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen
- Het leiden van de groepsraad en bestuusvergaderingen
- Doorhakken van knopen
- Toezien op de totstandkoming van een meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep
- Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden

Indicatie tijdsbelasting:
- Circa 10-15 uur per maand
- Er zijn 12 bestuursvergaderingen per jaar
- Er zijn 6 groepsvergaderingen per jaar